Hej på Er!

Klubben har för avsikt att skicka ut årets fakturor för medlem & träningsavgift så fort som möjligt i början av Januari 2018. Som en del av Er kommer ihåg hade vi en del strul i år, och har nu blivit lovad expertishjälp från våra systemleverantörer…jag väntar just nu på ett datum när vi ska köra på.

Så sitt stilla i båten och invänta din faktura! Vi vill INTE att Ni betalar in utan erhållit faktura, då kommer man inte bli registrerat som betald medlem.

Som vanligt kommer vi skicka fakturor till Er som varit inne i systemet 2017.

God Jul!!!

Kassören, Mats Rydell