Enduro KM 4 körs på lördag 13/10!

Anmälan görs på svemo ta senast fredag kl 20.00

Anmälan på plats 09.00- 09.45

Start kl 10.00

Obs! Extra bensin kan behövas!

Välkomna!