Det har kommit till klubbarnas kännedom att det pågår MC åkning i skogarna runt Torsvik och Momarken på mark som inte ägs eller arrenderas av föreningarna.
Enligt terrängkörningslagen är detta en olaglig verksamhet och inget som Norrahammars Motorklubb eller Huskvarna Motorklubb står bakom.

Vi hoppas att Ni som känner Er träffade väljer att fortsätta Er åkning på godkända motorbanor, och att detta upphör omedelbart.