Det är absolut förbjudet att ändra Endurobanans dragning, göra egna slingor eller på annan sätt inte följa banans åkriktning.

Givetvis vid olycka får man ta närmaste väg tillbaka, men under största försiktighet så man inte hamnar i fel åkriktning.

Start och målgång sker vi parkeringen, och man kör hela varvet om inga andra skyltade alternativ finns!

Endurosektionen

sv_SESwedish