Hej!
I ett led i att försöka hålla lite ordning & reda i föreningen så har vi gemensamt tagit beslut att alla
medlemmar i Norrahammars Motorklubb som löser banavgift i Enduro under 2023 kommer att
behöva vid ett tillfälle vara banvärd.

Vi är idag så många medlemmar så vi ser inte att detta skall vara någon större betungande uppgift,
utan vi hoppas att du kan ställa upp vid ett obligatoriskt tillfälle under året. Planen är att ni vid varje
tillfälle skall vara två personer, så det går ju utmärkt att då dela på uppgiften under dagen och
samtidigt träna lite själv!

Det kommer i början på 2023 skapas ett schema där du kommer stå med, kolla när just du ska vara
och notera i din kalender. Schemat kommer publiceras på hemsidan, och på anslagstavlan vid
Endurobanan.

Att vara banvärd innebär att du skall vara på plats från 9.30 och fram till 15.00. Det kommer finnas en
pärm i omklädningsrummet med instruktioner och information, men i stort handlar det om att
kontrollera dom som ska träna att man är medlem, och att personen har betalat sina avgifter, och på
söndagar ta betalt av gäståkare. Nytt för 2023 är att vi kommer kunna erbjuda gäståkarna att swisha
sin betalning.

Om du inte kan närvara vid ditt tillfälle ligger ansvaret på dig att byta dag med någon annan på
schemat.

Vid ev. frågor kontaktar du ansvariga för Enduro/MX sektionen.
David Nauman 070-790 2106
Clas Hjelström 070-272 1670
E-post: enduro@norrahammarsmk.se


Häsningar Norrahammars Motorklubb, och i förväg tack för din insats!

sv_SESwedish