Endurosektionen består av

  • Ordförande :

Tomas Arnedahl

Tel 070-6150320

Tommy Brandt

Tel 076-2456329

  • Banansvarig :

Tobias Sturesson

Tel 073-0717459

Utöver detta har vi en mindre grupp som ansvarar för banan, s.k Bangruppen

Mörhed

Allmänt

För att få köra på Norrahammars Endurobana ska man vara medlem och ha betalt banavgiften för gällande år.

För att få träna och tävla måste man även inneha en endurolicens hos Svemo (minst baslicens). Denna löses på Svemos hemsida  https://ta.svemo.se/

Man kan även köra som icke medlem endast söndagar 10-16 för en kostnad av 100kr per tillfälle, betalas till Banvärd.

Det finns Prova-på-licenser som man kan lösa av Banvärd på plats (150kr). Denna gäller vid ett träningstillfälle.

Maskin och Utrustning

All körning i depån är förbjuden!

Miljömatta skall användas vid all uppställning av motorcykeln!

Både registrerade och oregistrerade motorcyklar får användas.

Ljudnivån på motorcykeln får ej överstiga 112 dB, Ljudmätning kommer ske!

Man får inte använda siktskivor (tear-off), tänk på miljön.

 

Obligatorisk utrustning är:

Skyddshjälm enligt NT 8.1 och Bilaga E till NT

Stövlar eller kängor av material som ger gott skydd för fot och vrist

Heltäckande skyddsklädsel (lång ärm på tröja/jacka)

Handskar som ger gott skydd mot handskador

Ryggskydd som uppfyller Svemo minimikrav enligt NT 8.4

Källa: Svemo

 

sv_SESwedish
sv_SESwedish