Miljö

Norrahammars MK skall verka för miljötänkande i alla delar av verksamheten och genom ständigtförbättringsarbete se till att verksamheten ger upphov till allt mindre belastning på den yttre miljön.

Bas för Miljöpolicyn:
Det ständiga förbättringsarbetet skall stimulerasoch påskyndas genom att öka samtliga medlemmars kunskap om den yttre miljön.

Öppenhet och insamlande av erfarenhetskall prägla vårt miljöarbete.

Resultatet skall kommuniceras till alla våra medlemmar och vara lättillgängligt för intressenter och allmänheten.

Vår verksamhet skall följa Svemo:s och SBF:s miljöpolicy och i klubbstyrelsen beslutande åtagande.

Miljöpolicyn skall utgöra grund för vårt miljömåli vårt ständiga förbättringsarbete.

Fastställt vid årsmötet 1/3 2007

 

Miljöhandlingsplan 2017-2018

sv_SESwedish