Välkomna på årsmöte för Norrahammars Motorklubb!
Tid : Den 21/2 kl 18.00
Plats : NMKs klubbstuga