Hej,

Vi har även i år drabbats av försening gällande utskick av fakturorna för medlem & banavgifter då Idrott Online valt
att stänga ner den integrationen som funnits mellan medlemsregister & ekonomisystem.

Arbete pågår för fullt att lösa detta på annat sätt, så om allt går enligt plan så kommer vi kunna börja skicka ut
2024 års fakturor i början på nästa vecka V2.

Hälsningar Kassören