Datum Namn Tele Nr (0) Klockslag
april 6 Daniel Johansson 708190970 10-12
Juha Ojala 702207067 12-14
7 Martin Rehnby 705229707 10-12
Fredrik Wånehed 763220407 12-14
13 Folke Johansson 702188384 10-12
Håkan Jägmar 723737100 12-14
14 Anton Isfeldt 723101314 10-12
Emil Isfeldt 723111314 12-14
20 Patrik Holm 721847011 10-12
Toni Artursson 703450939 12-14
21 Daniel Schelin 705554113 10-12
Magnus Blom 706229185 12-14
27 Peter Fors 768669868 10-12
Patrik Gustavsson 727149090 12-14
28 Mikael Stillsjö 706072738 10-12
Mattias Jonsson 735936425 12-14
maj 4 Johan Anden 768698313 10-12
Johan Mosskull 767626691 12-14
5 Johan Andersson 707203558 10-12
Fredrik Karlsson 709699151 12-14
11 Svante Karlsson 703426881 10-12
Karl-Henrik Skog 730568952 12-14
12 Rolf Anden 702193675 10-12
Ulf Hellström 705505487 12-14
18 Peter Gydevik 701420313 10-12
Petter Gustavsson 763085002 12-14
25 Viktor Falen 730633930 10-12
Niklas Utterberg 730876077 12-14
26 Per Enochsson 7043311686 10-12
Anders Magnusson 733361351 12-14
juni 1 Niclas Frolund 731462600 10-12
Marcus Gustavsson 702222915 12-14
2 Stefan Lindström 702090375 10-12
Brynolf Ernvald 703802214 12-14
8 Henrik Ljungberg 738006988 10-12
Daniel Rudolf 721850314 12-14
9 Peter Boestad 703990999 10-12
Tyrone Wallin 702277665 12-14
15 Jesper Alsen 725151206 10-12
Henrik Hulterskog 723992394 12-14
16 Jonas Eriksson 725253011 10-12
Owe Melin 707170676 12-14

 

Banvärd 2024

Välkommen som banvärd på Norrahammars motorklubb!

Banvärdens uppgift är att öppna banan för dagen samt att se till att de som kör på anläggningen är anmälda och uppskrivna i pärmen.

Du skall vara på plats i god tid som banvärd, anläggningen öppnar kl 10.00.

Under söndagar är också gäståkare från andra klubbar välkomna att nyttja vår anläggning efter att en avgift på 200kr är betald.

Alla som kör på våra banor ska ha giltig licens, på svemos hemsida kan man vid behov lösa engångslicens.

I omklädningsrummet finns en pärm märkt med Banvärd, i pärmen finns en lista över aktiva medlemmar samt listor där alla åkare ska skriva in sig i, medlemmar som gäståkare.

Där finns också en flagga att sätta upp vid sin bil för att signalera vart pärm samt banvärd finns. Parkeringsplatsen närmast stugan är uppmärkt och reserverad för banvärden.

Det finns också ett swish nummer i pärmen för gäståkare (200kr).

Som banvärd är du välkommen att ha med motorcykeln för att samtidigt kunna träna, men du måste kontinuerligt ta ett varv i depån och kolla av så att ingen missar att anmäla sig i pärmen.

Om du inte har möjlighet att vara banvärd vid det tillfälle som står uppskrivet så ligger det på dig att kontakta nästa person i listan för att ev byta dag. 

Det är mycket viktigt att detta sköts då vi är många, både medlemmar och gäståkare som nyttjar våran anläggning.

I omklädningsrummet finns första förband samt bår, i händelse av allvarlig olycka kontakta SOS Alarm 112.

 Adress: 

Norrahammars motorklubb, Flahult 30 56231 Norrahammar. 

Vid frågor ring: David 0707-902106 alt Victor 0739-924311