Försenade fakturor

Hej, Vi har även i år drabbats av försening gällande utskick av fakturorna för medlem & banavgifter då Idrott Online valtatt stänga ner den integrationen som funnits mellan medlemsregister & ekonomisystem. Arbete pågår för fullt att lösa detta på annat sätt,...

Öppnar upp kortvarvet

På grund av plötsliga väderomslag så kommer korta slinga vara öppen under så stor del av vintern som möjligt. Vi får helt enkelt ha förståelse för att den korta slingan ibland är i sämre skick då våra maskinförare inte hinner med. Den långa slingan håller vi öppen som...