Överblick anläggninen

 

Överblick NMK:s anläggning

Parkering

Knattebanan

Mellanbanan

Utfart till enduroslingan

Avsköljning MC

Knattebanan

Bakom klubbstugan ligger knattebanan som lämpar sig väl för den yngre nybörjaren, det är en mindre slinga på ca 800m med god överblick över hela banan.

Mellanbanan

En ny mellanbana är under uppbyggnad och kommer ersätta den gamla. Den beräknar stå klar tills dess att enduroskolan drar igång 2023 och här kommer den yngsta gruppen bedriva sina träningar. Placering av banan är vid gamla extremprovet, man går ner bakom klubbstugan och fortsätter mellan knattebanan och stora crossbanan uppför backen.

Enduroslingan

Banan är uppdelad i en kortare del på ca 5km där underlaget består av mestadels sand. Denna kan förlängas till ca 8km med en lite ”knixigare” del där det är varierande med sand och lite hårdare underlag.
Denna delen är mer krävande att underhålla, därför hålls denna öppen vid gott väderförhållande och hålls stängd när slitaget blir för stort.

Banan sköts av Bangruppen som har ansvar för hur banan är dragen och när den är öppen/stängd. Ibland kan banan stängas med kort varsel då vi inte kan styra över vädrets makter.

OBS! Ingen körning i depån!

Miljömatta skall användas vid all uppställning av motorcykeln.